Zapraszamy na nadzwyczajną XL Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.45 w sali narad (p. Nr 20) Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad: