W dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem czynny będzie od godz. 10.30 do godz. 15.30

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

WAŻNA INFORMACJA

 

KARY ZA NIEZGŁOSZENIE W CIĄGU 30 DNI ZBYCIA LUB NABYCIA POJAZDU  DOTYCZĄ TYLKO WŁAŚCICIELI POJAZDÓW KUPIONYCH PO 1 STYCZNIA 2020 R.