tenis

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem zakończył się XXIV Masowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego. Zwycięzcy miejsc 1 – 3 otrzymali nagrody rzeczowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy. Najlepsze szkoły w każdej kategorii otrzymały pamiątkowe puchary. Nagrody ufundowali: Powiat Niżański,Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem.